top of page

BURS KOMİTESİ

AYFED, AFL’de eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilere maddi yardımda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Burs Komitesinin temel sorumluluğu, bursiyerleri ve burs verecek kişileri bir araya getirerek eğitimin devamlılığı konusunda maddi açıdan sıkıntı yaşayan ve talepte bulunan öğrencilerin desteklenmesini garanti etmektir. Burs Komitesinin temel görevleri ise burs fonuna kaynak sağlanması, burs verilecek öğrencilerin seçiminde aranacak koşulların belirlenmesi, burs verilmesi öngörülen öğrencilerin bilgilerinin gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna sunulması, burs ödemelerinin planlı ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması, ödeme bilgilerinin aylık olarak kaydedilmesi ve yıllık olarak AYFED saymanı ile paylaşılmasıdır.

Burs Komitesi, Haziran ayı itibarıyla bir sonraki eğitim-öğretim yılı için hazırlıklara başlar. Burslar, Eylül-Haziran ayları arasında on ay süreyle olmak üzere aylık olarak ödenir. Burslar, ilgili ayın beşinci günü bursiyerin kendi adına ait banka hesabına yatırılır. Düzenli burs vermek isteyen kişilerin ayın üçüncü gününe kadar ilgili aya ait bursu AYFED’in belirttiği banka hesabına yatırması beklenir. Burs Komitesi, 2022 yılının Eylül ayı itibariyle burs ödemelerine başlamıştır. 

BURS KOMİTESİ.png
bottom of page